"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Firma Interfast ASS je ćerka firma Interfast d.o.o koja se siključivo bavi sistemima Tehničke zaštite

Više o nama

Ovčanski put 32,
11212 Beograd - Ovča, Srbija
Tel: ++381 (0)11 2452-657

Svi kontakt podaci

Rešenja

O nama

Kontakt

Kontakt

INTERFAST Advanced Security Systems d.o.o.

Sedište kompanije:
Ovčanski put 32, 11212 Beograd - Ovča, Srbija

Tel: ++381 (0)11 2452-657, 2452-780, 2452-810
Gateway: 065-3294-575
Fax: ++381 (0)11 2437-027
E-mail: office@interfast.rs
Web: interfast-ass.rs

 

Direktor:
Čavorović Mileta
Tel: ++381 (0)11 2452-657
Mobilni: 065-3294-600
E-mail: mileta@interfast.rs

Inženjering slabe struje:
Bojović Njegoš
Tel: ++381 (0)11 2452-780
Mobil: 065-3294-573
E-mail: njegos@interfast.rs

Inženjering slabe struje, tehnička podrška, servis:
Stanković Miloš
Tel: ++381 (0)11 2452-780
Mobil: 065-3294-573
E-mail: milos@interfast.rs