"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Firma Interfast ASS je ćerka firma Interfast d.o.o koja se siključivo bavi sistemima Tehničke zaštite

Više o nama

Ovčanski put 32,
11212 Beograd - Ovča, Srbija
Tel: ++381 (0)11 2452-657

Svi kontakt podaci

Rešenja

O nama

Kontakt

Standardi kvaliteta

Pored iskustva našeg rukovodećeg tima i zaposlenih, uz potrebne licence, priznanja za do sada izvedene radove, kao i posedovanjem savremene mehanizacije i alata, kvalitet naših usluga poslovnim partnerima garantujemo i sertifikatima o ispunjavanju potrebnih standarda u oblasti inženjeringa, postavljanja elektroinstalacija i elektroopreme i servisa.

Nadležna sertifikaciona tela izdala su firmi "Interfast" sledeće sertifikate:

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

Briga o kvalitetu izvršenih radova je osnova naše poslovne politike, a ona svakako ne bi bila potpuna bez primene standarda za zaštitu životne sredine, kao i standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti naših radnika.

Sertifikati o ispunjenosti savremenih standarda poslovanja su samo još jedna od garancija za visok kvalitet usluga koje pružamo u oblasti elektroenergetskog inženjeringa.