"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Firma Interfast ASS je ćerka firma Interfast d.o.o koja se siključivo bavi sistemima Tehničke zaštite

Više o nama

Ovčanski put 32,
11212 Beograd - Ovča, Srbija
Tel: ++381 (0)11 2452-657

Svi kontakt podaci

Rešenja

O nama

Kontakt

Projekti

Realizovani projekti

Referenc lista objekata sa izvedenim elektroradovima, 2008-2014.

+ još oko 220 nenavedenih objekata u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, zbog male kvadrature (do 300 m²)

Projekti u toku

Radovi na objektima čije je izvođenje u toku: