"Interfast" je obavio elektroradove na preko hiljadu objekata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Više o referencama

Firma Interfast ASS je ćerka firma Interfast d.o.o koja se siključivo bavi sistemima Tehničke zaštite

Više o nama

Ovčanski put 32,
11212 Beograd - Ovča, Srbija
Tel: ++381 (0)11 2452-657

Svi kontakt podaci

Rešenja

O nama

Kontakt

Sistemi dojave požara i provale

Ponekad se kalkulisani rizik isplati. Ali kada je reč o provali ili požaru, zašto rizikovati. Lica mogu biti izložena opasnosti a godinama sticana imovina može u trenutku da nestane.

Interfast ASS nudi čitav spektar modernih rešenja i proizvoda, dizajniranih sa ciljem da ljudi, objekti i imovina budu brzo i efikasno zaštićeni i sačuvani.

Sistemi detekcije i dojave požara i provale obično se sastoje od kontrolne jedinice, alarmne sirene, komunikacije preko telefonske linije, mobilne mreže ili interneta i senzora koji omogućuju detekciju. Kako bi se pokrile sve moguće situacije i rizik sveo na minimum, ugrađujemo sledeće senzore:

Kvalitetni proizvodi i obučeni inženjeri

U projektovanju i izradi sigurnosnih sistema koristimo proizvode renomiranih svetskih proizvođača, Schrack Seconet, Paradox i DSC. Posedujemo licence MUP-a za izradu glavnih projekata zaštite od požara kao i licencu za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Kompletna usluga, od savetovanja do inspekcije

Bilo da želite da unapredite postojeći sistem ili prvi put uvodite sisteme dojave i detekcije požara i provale, Interfast ASS nudi usluge savetovanja, izrade dokumentacije, instalacije sistema detekcije i dojave požara i provale i izvođenja radova. Projektujemo i izvodimo radove u stambenim i poslovnim objektima. Posle uspešne instalacije i puštanja u rad, nudimo i tehničko održavanja, servis i inspekciju svih sistema.

Svedite rizik na minimum

Uz stručne inženjere i pouzdane, moderne proizvode koji su jednostavni za rukovanje, možete biti sigurni da će vaša imovina biti sigurna i da će ljudi u vašim prostorijama biti bezbedni i zaštićeni.